¡Inspírate!

Aquí encontrarás algunos videos que explican brevemente Fabilities, y cómo se implementa.

Síntesi del coneixement: Transversalitat

Raó i Experiència - Pensar amb les mans

Habilitats Socio-Emocionals - Defensa dels projectes, recerca i coavaluació

La tecnologia com a mitjà i no com a fi - Un espai únic de recerca, coneixement i construcció.